Mihalıççık Belediye Başkanlığı 696 sayılı KHK kapsamında B.İ.T şirketi kadrosuna geçiş işlemlerine ilişkin kesin hak kazanan personelin listesi Ek-1 listesinde gösterilmiştir.
İlgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

 

EK-1: