696 Sayılı KHK hükümleri kapsamında Sınav kurulu tarafından yapılan sınav sonuçları ilgili kanun hükümlerince kurumumuz internet sitesi üzerinden ilan edilmiş olup, tebligat yerine sayılacağı ve bu nedenle ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

EK-1 Sınav Sonuçları (1 Sayfa)