Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili sınav takvimi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.İlgililere duyurulur.